Bústia de suggeriments | CEU UCH
Enviat correctament

Error en l'enviament

Normes de funcionament:

  • Podran formular suggeriments tots els membres de la comunitat universitària.
  • Els suggeriments podran ser emeses a títol personal o en equip.
  • Per a poder formular un suggeriment serà necessari aportar les dades personals que se li sol·liciten en el corresponent formulari. No es tramitarà cap suggeriment en què no s'haja complit este requisit.
  • A la bústia es podrà accedir directament des de la pàgina web. La bústia funcionarà a través del correu electrònic, de manera que l'usuari rebrà la resposta en l'adreça d'e-mail que aparega com a remitent.
  • La Unitat de Desenvolupament Estratègic i Qualitat remetrà setmanalment els suggeriments rebuts als responsables de les Àrees o Negociats corresponents.
  • La Unitat de Desenvolupament Estratègic i Qualitat exercirà solament una funció d'enllaç, ja que no té capacitat executiva.
  • La bústia serà pública, però no així la documentació que s’hi diposite, a la qual solament tindrà accés la Unitat de Desenvolupament Estratègic i Qualitat.