Comunitat CEU-UCH | Transparència | CEU UCH

La nostra Missió

Som una Universitat catòlica, pionera en el desenvolupament de projectes educatius innovadors. Estem orientats a ajudar les persones que aprenen amb nosaltres a entendre la disciplina que estudien i a desenvolupar la seua activitat professional amb integritat i responsabilitat. La nostra referència són els valors de l'humanisme cristià que constitueixen el nostre criteri de pensament i acció per a la millora de la societat.

Estem compromesos amb una societat globalitzada, a la qual volem aportar:

 • Persones integralment formades, preparades per desenvolupar una vida pública i contribuir a la millora del seu entorn.
 • Recerca rellevant i transferència de coneixement i innovació.
 • Iniciativa emprenedora aplicable a projectes empresarials i socials.

La nostra Visió

Estructura

Pla estratègic

Aspirem a consolidar-nos com una Universitat global, innovadora en el seu esperit i emprenedora en la seua acció, que transmeta estes actituds a la comunitat universitària perquè les transferisca a la societat. Una Universitat bolcada en la formació de persones valuoses en tots els sentits –intel·lectual, professional i humà– i a fer-ho cada vegada millor.

Una Universitat decidida a generar, per si mateixa i a través dels seus egressats, un impacte en la societat que contribuïsca a millorar-la i a convertir-nos en una referència internacional en l'àmbit de l'educació superior.

Normes de govern intern

La Universitat CEU Cardenal Herrera, com a membre de la Fundació Universitària San Pablo CEU subscriu i assumix com pròpies les següents normes de bon govern:

normes govern intern

Òrgans de representació

La Universitat Cardenal Herrera assegura la representació dels diferents sectors de la comunitat universitària.

Representació del personal docent i investigador
Consell d’Estudiants
Comissió de Representants del personal d’administració i serveis:
Representació sindical
 • GTCEU
 • USO CV
 • CSIF

Compromís i responsabilitat

Reflexionem sobre les conseqüències dels nostres actes i respectem les normes que ens regeixen i els compromisos que prenem.


Defensora Universitària de la CEU-UCH

És la figura vetla pel respecte als drets i les llibertats dels professors, estudiants i personal d'administració i serveis, davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris.

Les seues actuacions sempre es dirigeixen a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits i no està sotmesa a mandat imperatiu de cap instància atenent als principis d'independència i autonomia.

 

REGLAMENT COMISSIÓ

Dignitat i integritat

Reconeixem el valor inherent a cada ésser humà com a ésser racional i lliure.

Estem compromesos amb la igualtat dels hòmens i les dones. Ho estem com a organització i com a transmissors de coneixements i valors.


Unitat d'Igualtat
 • Informa i assessora els òrgans de govern de la Universitat en matèria de polítiques d'igualtat.
 • Elabora, implanta i avalua els Plans d'Igualtat a la Universitat, que establiran els objectius i estratègies per assolir en matèria de promoció de la igualtat de tracte i oportunitats en la Universitat.
 • Informa de la normativa de la Universitat i els procediments amb incidència en la igualtat de gènere i oportunitats.
 • Dóna suport a la realització d'estudis amb la finalitat de promoure la igualtat.
 • Fomenta el coneixement pel personal de la Universitat i pels estudiants del principi d'igualtat.
 • Difon les activitats que es duguen a terme en matèria d'igualtat.
Membres de la Comissió i contacte

El Consell de Govern celebrat el 20 de novembre de 2013 va acordar la creació de la COMISSIÓ D'IGUALTAT per donar curs al procés d'elaboració del Pla d'Igualtat de la Universitat CEU Cardenal Herrera.

Ruth Abril Stoffels
Directora de la Unitat d'Igualtat

Santiago Vega García
Degà de la Facultat de Veterinària

Marcos Caro Hernández
Departament de Recursos Humans

Elena Juaristi Besalduch
Professora de la Facultat de Dret i Ciències Polítiques

Mercè Prades Ginovart
Tècnic Biblioteca-CRAI

Respecte i empatia

Prestem atenció singular a la relació amb l'altre, reconeixent la dignitat de cada persona i del seu treball. Som sensibles a les circumstàncies i necessitats dels altres i ens preocupem de cada persona que demana ajuda o orientació.


Servei d'Orientació Universitària i Atenció a la Discapacitat

Psicòlegs i pedagogs orienten els estudiants en qüestions personals, acadèmiques i professionals.

 • Assessora en l'elecció de la carrera, en la configuració de la matrícula, la metodologia d'estudi i les eixides professionals
 • Atén problemes d'índole personal i aquells que es puguen derivar de l'adaptació a la vida universitària dels alumnes que resideixen fora de València i abandonen per primera vegada el nucli familiar.
 • Assisteix els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, i promou accions per afavorir l'accés al currículum i al medi físic.
 • Ofereix formació en habilitats socials, treball en equip, conducta alimentària o pensament positiu, entre d'altres.

Solidaritat

Assumim que el bé comú és més que la suma de béns particulars i sabem que l'esforç col•lectiu ens permet èxits impossibles d'assolir individualment.


Càtedra de solidaritat

Tota persona posseeix una dignitat de la qual emanen una sèrie de drets bàsics. En el món d'avui tan sols uns pocs individus que puguen gaudir-los. L'acció social compleix amb un deure de justícia, donar a una persona allò que mereix en raó del que és.

 • Promou entre alumnes, professors i PAS el voluntariat a la universitat.
 • Forma tota la comunitat universitària a través de cursos i seminaris perquè aquesta acció social no només siga formativa per als individus sinó útil també per a la societat.
 • Orienta els alumnes i altres membres de la comunitat universitària per exercir alguna acció solidària.
 • Genera projectes solidaris a través d'alumnes, titulacions o facultats.
 • Realitza estudis en estreta col•laboració amb altres institucions en matèries relacionades amb l'acció social

Professionalitat

Ens esforcem per estar a l'altura de les expectatives de les persones amb les quals ens relacionem i intentem desenvolupar amb rigor l'activitat professional que cada un té encomanada.


Unitat de Desenvolupament Estratègic i Qualitat

Innovació

Ens sentim una universitat innovadora en molts sentits. Proposem noves idees i iniciatives per adaptar-nos als canvis i als nous marcs socials i professionals.


Integració

Creiem en el valor de la diferència i assumim que formem part del mateix tot, la comunitat CEU. Sumem les nostres diferències perquè les considerem valuoses, per enriquir-nos culturalment i personalment.


Campus Life

És el model d'integració propi del nostra Universitat. Les investigacions i la nostra experiència mostren que els estudiants integrats i adaptats obtenen millors resultats acadèmics. La vida a la Universitat està plena d'oportunitats acadèmiques i extracurriculars que fan d'aquest període un dels més importants de la vida

Quatre nivells d'integració

Història

La Universitat CEU Cardenal Herrera pertany a la Fundación CEU San Pablo, institució beneficodocent sense ànim de lucre i amb més de 80 anys d'experiència en el camp de l'ensenyament. Els promotors de la Fundación CEU San Pablo pertanyen a l'Associació Catòlica de Propagandistes, organisme creat el 1908 pel Pare Ayala.

La Fundació, fundada el 1933 per l'Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP), disposa de 25 centres docents on s'imparteixen més de 190 programes educatius, que abasten des de l'Educació Infantil fins a estudis de postgrau i formació professional. En l'actualitat, posseeix seus a Madrid, Barcelona, València, Múrcia, Alacant, Vigo, Jerez, Elx, Sevilla i Valladolid.

La Universitat CEU Cardenal Herrera va ser aprovada per les Corts Valencianes en desembre de 1999. Però la Fundación San Pablo desenvolupa la seua tasca docent a València des del curs 1971-72. Després d'aquest primer curs de COU, a l'any següent comença a funcionar com a Centre adscrit. Des d'aquesta data, el creixement de les titulacions va permetre la seua transformació en la primera Universitat de gestió privada de la Comunitat Valenciana. El Centre d'Elx va començar la seua marxa en el curs 1994-1995. El Centre de Castelló funciona des del curs 2007-2008. La CEU Cardenal Herrera és l'única universitat privada amb seus a les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

Cronologia

 • {{hito.year}}

{{hito.fecha}} - {{hito.contenido}}

En xifres

Universitat CEU Cardenal Herrera

Titular

Associació Catòlica de Propagandistes

 

Rector

Dr. Vicente Navarro de Luján

 

Campus principal

València (Alfara del Patriarca)

 

Altres campus

Castelló i Elx

 

1971

Fundat com a centre adscrit

1999

Reconeguda Universitat privada

Oferta Acadèmica

Icona

5 facultats

 

Oferta

44 Ofertes Acadèmiques

Icona

20

Ofertes
de Graus


Icona

6

Programes
de Doctorat

Icona

8

Graus
Internacionals


Icona

18

Ofertes
de Màsters

Alumnes. curs 2020/2021

Icona

9.250 estudiants

 

de Grau

8.198 Estudiants

 

primer curs

2.077 Estudiants
Curs 2020-2021

 

Postgrau oficial

1.052 Estudiants

 

Internacionals

2.505 Estudiants
Internacionals

 

primer curs

644 Internacionals

 

Alumnes Internacionals per país de procedència


 • FRANÇA

  Icona

  52%

 • TAIWAN I
  HONG KONG

  Icona

  10%


 • ITÀLIA

  Icona

  4%


 • MARROC

  Icona

  4%


 • ALEMANYA

  Icona

  3%

 • AMÈRICA
  LLATINA

  Icona

  8%

 • EUA i
  Canadà

  EUA i Canadà

  2%


 • ESCANDINÀVIA

  Icona

  4%

 • ALTRES

  Icona

  12%

Més dades d'interès

Icona

1.381

estudiants
Graduats curs 2019/2020

Icona

798

estudiants
postgrau curs 2019/2020

Icona

38.387

antics
Alumnes

Icona

6.433

Sol·licitud d'admissió

Icona

2.9 milions

2.701.000 € euros Fons investigació

Icona

10.135

Convenis de pràctiques en empreses i institucions a nivell nacional i internacional

Govern

Estructura

Pla estratègic

Aspirem a consolidar-nos com una Universitat global, innovadora en el seu esperit i emprenedora en la seua acció, que transmeta estes actituds a la comunitat universitària perquè les transferisca a la societat. Una Universitat bolcada en la formació de persones valuoses en tots els sentits –intel·lectual, professional i humà– i a fer-ho cada vegada millor.

Una Universitat decidida a generar, per si mateixa i a través dels seus egressats, un impacte en la societat que contribuïsca a millorar-la i a convertir-nos en una referència internacional en l'àmbit de l'educació superior.

Normes de govern intern

La Universitat CEU Cardenal Herrera, com a membre de la Fundació Universitària San Pablo CEU subscriu i assumix com pròpies les següents normes de bon govern:

normes govern intern

Òrgans de representació

La Universitat Cardenal Herrera assegura la representació dels diferents sectors de la comunitat universitària.

Representació del personal docent i investigador
Consell d’Estudiants
Comissió de Representants del personal d’administració i serveis:
Representació sindical
 • GTCEU
 • USO CV
 • CSIF

Personal

El personal de la CEU UCH es compon de 1.222 persones entre PDI i PAS.

Descripció del PDI

Descripció del PAS

Demanda i oferta acadèmica

Estudiants

Matriculació

Canals de comunicació amb els alumnes

Campus Life és el programa de la CEU UCH per a recolzar el benestar i la integració dels estudiants, així com motivar en el desenvolupament personal i professional de l'estudiant.

Els referents que l'estudiant es trobarà en la CEU UCH com a canals de comunicació per a avançar en la seua vida universitària i que completen la seua experiència formativa són:

 • Els tutors personals, internacionals i d’emprenedoria
 • Els coordinadors de grup
 • Els equips deganals i professorat
 • Els clubs d’estudiants

Destaca el Mentoring Programme, una iniciativa que oferix a tots els estudiants de nou ingrés l’oportunitat de posar-se en contacte amb estudiants de 2n a 4t. Una ajuda i una primera amistat en el campus que puga ser de gran valor en l’adaptació a aquesta nova etapa.

El Servei d'Orientació Universitària i Atenció a la Discapacitat orienta els estudiants en qüestions personals, acadèmiques i professionals.

La Defensora Universitària de la CEU UCH s'encarrega de vetlar pel respecte als drets i les llibertats dels professors, estudiants i personal d'administració i servicis, davant les actuacions dels diferents òrgans i servicis universitaris.

Ajudes i Beques

La Fundació Universitària Sant Pablo CEU és la institució educativa que més diners destina a Espanya a la inversió en beques i ajudes a l'estudi. Com a Fundació sense ànim de lucre fa més de 75 anys que el CEU destina una bona part dels seus recursos a becar estudiants amb talent que volen formar-se en alguna de les seues universitats o col·legis.

La Universitat CEU Cardenal Herrera està compromesa amb la cultura de l'esforç i la superació. Creiem en el valor de donar oportunitats a tots els que tenen una meta i lluiten per aconseguir-la. Cada curs els nostres estudiants es beneficien aproximadament d'uns dos milions i mitjà d'euros en beques. Pots localitzar la beca que més s'ajusta a les teues circumstàncies en els següents enllaços:

Resultats

Recerca

Les Universitats som actors principals del progrés de la ciència i de la recerca que es desenvolupa en el nostre territori i, per tant, impulsores dels grans canvis socials i econòmics esdevinguts en les últimes dècades. La generació de riquesa i de benestar social es vincula inexorablement a la capacitat de generar coneixement a través de la recerca de qualitat i de convertir-ho en tecnologia i utilitats per a transferir-ho eficaçment al teixit productiu. Per açò impulsem el treball d'investigadors consolidats i també col·laborem en la formació de jóvens investigadors mitjançant el Pla de Suport a l'Activitat Investigadora de la Universitat CEU Cardenal Herrera.

Producció Científica:

Acadèmics

Tota la informació de les taxes acadèmiques es troba disponible en la web de cadascuna de les titulacions dins de l'apartat Qualitat i Normativa > Seguiment.

Recopilem en este apartat una taula resum:

Indicadors de Satisfacció

Tota la informació dels resultats de satisfacció d'estudiants, PDI, PAS i usuaris de servicis, es troba disponible en la web de cadascuna de les titulacions dins de l'apartat Qualitat i Normativa > Resultat Enquestes.

Recopilem en este apartat una taula resum:

Ocupabilitat

És el compromís per millorar l’ocupabilitat dels estudiants i titulats CEU el que porta a la Universitat CEU-Cardenal Herrera a crear oportunitats per als estudiants oferint pràctiques formatives, impulsant les seues primeres experiències laborals (Programa Working Meanwhile), fomentant el contacte amb les empreses en contextos reals de formació i selecció (Ciclo Buscamos Talento Hoy con...), assessorant-los de manera personalitzada a les seues necessitats i desenvolupant competències transversals (CEU ACCEDE). I amb aquest compromís i la seua implicació, tant els nostres estudiants com els nostres alumni, aconseguixen ser més competitius i tindre millors possibilitats d’inserció laboral.

Econòmics

La Universitat CEU Cardenal Herrera forma part de la Fundació Universitària San Pablo CEU, qui ostenta la seua titularitat i amb qui compartix el seu CIF.

Memòria

La Universitat CEU Cardenal Herrera forma part de la Fundació Universitària San Pablo CEU, qui ostenta la seua titularitat i amb qui compartix el seu CIF.

Publiquem a continuació la memòria de la Fundació Universitària San Pablo CEU.

Sol·licitud d'accés a la informació pública
Normes de funcionament:

 • Qualsevol persona pot sol·licitar l’accés a la informació pública.
 • Es pot sol·licitar tota la informació elaborada o adquirida per la pròpia Universitat com a conseqüència de la seua activitat o de l’exercici de les seues funcions.
 • Per a tramitar una sol·licitud serà necessari aportar les dades obligatòries sol·licitades en el formulari. No es tramitarà cap sol·licitud que no haja complit este requisit.
 • No és necessari explicar les motivacions per les quals es realitza la sol·licitud però en cas d’aportar-les podran tenir-se en compte quan es dicte la resolució.
 • Es podrà denegar totalment o parcialment una sol·licitud si es sol·licita:
  • Informació sense rellevància o interés públic
  • Informació que estiga en procés d’elaboració per a la seua publicació
  • Informació que per a obtindre's supose una feina d’elaboració o reelaboració molt complexa o voluminosa
  • Si es sol·licita la mateixa informació de manera reiterada sense justificació o amb caràcter abusiu
  • Informació que, al ser divulgada, puga entrar en conflicte amb altres interessos protegits com per exemple: dades de caràcter personal, dades que vulneren el secret professional, la propietat intel·lectual, i indústria, la presa de decisions...
 • Es pot realitzar la sol·licitud presencialment en el Servei d'Estadística Universitària, en la Avinguda Seminari S/N, 46113, Montcada. Horari de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30.
 • Les sol·licituds seran resoltes pel Secretari General.
 • Pot conéixer més informació sobre la naturalesa i límits del dret d’accés a la informació pública ací

Tota la informació d'actualitat de la nostra universitat, notícies i activitats d'interés.

Actualitat CEU >>