Tot el que fem té com a objectiu oferir una experiència formativa diferent als nostres estudiants, dins i fora de l'aula, que ells i la societat perceben com a valuosa i singular.

Volem ser excel·lents acadèmicament i científicament, fer les coses bé i una vegada aconseguit, fer-les encara millor.

Els eixos de treball transversals que canalitzen l'experiència formativa CEU són:

Els professors

Els professors saben que el seu treball no consisteix a ensenyar, sinó en aconseguir que cada alumne aprenga i madure intel·lectualment.

Per a això, estenen la seua tasca docent més enllà de l'escenari d'una aula . El procés d'ensenyament-aprenentatge té lloc a través de diferents vies que complementen la tradicional lliçó magistral: classes expositives i pràctiques, seminaris, treballs de recerca, acció tutorial i activitats acadèmiques complementàries.

Els tutors

La figura del professor tutor s'ha estés a tots els cursos i a totes les seqüències de la formació universitària, en quatre modalitats:

 • Cada alumne té un tutor personal, que és el seu interlocutor per a les qüestions acadèmiques.
 • El tutor de pràctiques supervisa la primera trobada de l'alumne amb el món professional.
 • El tutor de programes internacionals ajuda als alumnes quan decideixen completar la seua formació en una altra universitat europea.
 • Finalment, el tutor coordinador de grup actua d'enllaç entre alumnes i professors per a les qüestions que afecten el col·lectiu.

Els idiomes

Entenem que la formació dels alumnes no es limita als plans d'estudi establerts per la legislació. Considerem que els idiomes són imprescindibles per als professionals del segle XXI i per això oferim totes les facilitats per completar el currículum personal amb el domini de l'anglés, requisit imprescindible per graduar-se. Els alumnes acrediten els seus coneixements d'anglés mitjançant la superació del TASC (Test d'Accés a Segon Cicle). Per a tal fi hi ha una àmplia oferta de cursos d'anglés, francés, alemany, italià i xinés.

CONEIX EL SERVEI D'IDIOMES >>

Les pràctiques

A les instal·lacions de la Universitat es produeixen les primeres pràctiques dels alumnes, ja que es reprodueixen amb tot rigor els futurs escenaris professionals de les diferents titulacions. En totes les titulacions es cursa (amb caràcter optatiu en alguna d'elles) l'assignatura "Pràcticum" que es desenvolupa a les empreses amb les quals el CEU té subscrits convenis. Les pràctiques voluntàries ofereixen també noves oportunitats d'incorporació al món professional. I quan finalitzen els seus estudis, els alumnes compten amb borsa de treball, formació contínua i suport a l'emprenedoria.

CONEIX EL SIPE >>

Les instal·lacions

La relació interpersonal professor alumne es desenvolupa en les millors instal·lacions . A més de l'equipament tècnic de cada classe i de les aules d'informàtica distribuïdes en els diferents centres, la Universitat CEU Cardenal Herrera compta amb

Primer curs selectiu

A la Universitat CEU Cardenal Herrera creiem que el primer any és per a l'estudiant una oportunitat per orientar el seu futur i per assumir el compromís universitari que li exigiran els propers anys. Des del primer dia, l'alumne s'incorpora a un règim de treball rigorós i exigent, que requereix assistència a classe, participació activa a l'aula, preparació de casos pràctics, estudi i treball autònom.

L'accés al primer curs de totes les titulacions valora l'expedient acadèmic de l'alumne i la data en què presenta la seua sol·licitud. La permanència a la Universitat és selectiva ja que exigeix ​​aprovar un nombre mínim de crèdits.

Les nostres actuacions expressen el compromís de la Universitat amb una societat cada vegada més globalitzada. A aquest compromís respon el disseny dels nostres programes acadèmics i la incorporació de les competències idiomàtiques al perfil d’eixida.

Però a més d'atraure alumnes de més de cinquanta països, volem oferir als nostres estudiants un entorn d'aprenentatge culturalment enriquidor, que valora la diversitat i afavoreix la integració.

International Advisory Board (IAB)

Icona

El 5 de febrer 2014 va quedar oficialment constituït el Consell Assessor Internacional de la Universitat CEU Cardenal Herrera..

La creació d'aquest consell d'experts representa un pas endavant en l'estratègia d'internacionalització de la nostra universitat, a més d'un element diferenciador que ens permetrà abordar nous projectes i desenvolupar noves aliances d'alt valor per als nostres alumnes.

El Consell Assessor Internacional és un grup de reflexió estratègica format per un grup interdisciplinari de personalitats d'alt perfil internacional que col·labora amb nosaltres per enfortir la projecció internacional de la CEU-UCH.

Objectius

El Consell Assessor Internacional té com a missió fonamental ajudar en l'estratègia, projectes i pràctiques educatives a la Universitat CEU Cardenal Herrera, institució universitària i de recerca pionera en el terreny de la internacionalització.

Aquesta missió es materialitza a través dels següents objectius:

 • Assessorar i donar suport a la CEU-UCH en la seua estratègia d'internacionalització, amb l'objectiu de promoure la projecció internacional dels estudiants i afavorir el creixement de la nostra universitat.
 • Potenciar la participació de la CEU-UCH en projectes de recerca internacionals.
 • Col·laborar en la posada en marxa de nous projectes acadèmics i càtedres internacionals.
 • Facilitar el contacte amb universitats estrangeres de prestigi amb l'objecte de crear programes formatius conjunts.
 • Identificar empreses i institucions amb les quals la universitat puga establir acords de pràctiques i mobilitat internacionals per als seus estudiants.
 • Impulsar i impartir Sessions d'Excel·lència Internacional a la CEU-UCH.
 • Impulsar la presència internacional de la CEU-UCH, col·laborant en les seues estratègies de promoció per atraure nous estudiants estrangers.
 • Donar suport als projectes emprenedors desenvolupats per la universitat.
 • Suggerir processos de revisió i millora en els programes acadèmics de la CEU-UCH, amb l'objectiu de proveir-los dels recursos òptims necessaris per dotar l'alumne de la millor formació teoricopràctica.
 • Incrementar el capital d'imatge de la Universitat CEU Cardenal Herrera al món.

Documents

El Consell Assessor Internacional, al costat del equip rectoral de la Universitat CEU Cardenal Herrera, es reuneix periòdicament per debatre qüestions clau per a la formació dels nostres alumnes, així com per al desenvolupament futur de la universitat.

El resultat de les successives trobades queden recollits en els següents documents de treball:

Des de la Universitat, apostem per la teua ocupabilitat.

L’ocupabilitat ha sigut definida per la Comissió Europea com una “combinació de factors que capaciten els individus per aconseguir una ocupació, estar empleats i progressar al llarg de les seues carreres laborals” (European Commission, 2011). Esta combinació de factors constitueix una de les principals línies estratègiques de la Universitat CEU Cardenal Herrera, mitjançant el desenvolupament d'un perfil complet de valors, competències i actituds en els nostres estudiants i Alumni.

Treballem l’ocupabilitat conreant el valor de la seua diferència perquè a més de coneixements, desenvolupen competències que els permeten trobar un treball i créixer fins a convertir-se en professionals reconeguts i prestigiosos en el seu sector de referència. Professionals dotats de recursos per a revaloritzar la seua carrera professional, reinventar-se en el seu lloc de treball, o, fins i tot, generar-lo.

Per a tot això, creem oportunitats per als nostres estudiants oferint pràctiques formatives voluntàries, impulsant les seues primeres experiències laborals, fomentant el contacte amb les empreses en contextos reals de formació i selecció i desenvolupant competències transversals. Amb el compromís de la Universitat i la seua implicació, tant els nostres estudiants com Alumni aconseguisquen ser més competitius i tenir majors possibilitats d'inserció laboral.

Certificat de competències per als estudiants de Grau

Certifica la teua diferència

Innovant per al futur, introduïm una nova eina per a ajudar els nostres estudiants a diferenciar-se en el mercat laboral i així trobar un treball, créixer professionalment i/o emprendre. Per a açò, desenvolupat una proposta única de les competències que creiem diferencien un bon professional d'un d’excel·lent.

Perquè sabem que la diferència entre haver estudiat Medicina, Arquitectura o Veterinària i ser metge, arquitecte o veterinari són les competències, impulsem el desenvolupament d'un perfil competencial complet que permetrà als nostres estudiants arribar a ser els professionals que desitgen.

En finalitzar els seus estudis de grau, els estudiants rebran un Certificat personalitzat signat per la Universitat, en el qual constarà el perfil complet de competències que han adquirit en el seu pas per la Universitat.

Este perfil complet de competències està format per:

 • Les competències específiques de la titulació
 • Les competències instrumentals
  • Idiomes i internacionalització
  • Informacionals i informàtiques
  • Recerca
 • Les competències de socialització laboral
  • Pràctiques: Practicum i Voluntàries
  • Experiència en Universitat
   • Beques de col·laboració
   • Alumne intern
   • Mitjans propis: clíniques, ràdio, productora musical, productora de televisió, periòdic, col·legi, aula pràctica farmacèutica, nucli zoològic, serveis, etc.
 • Las competencias transversales fomentadas en la Universidad CEU Cardenal Herrera (soft skills)
  • Voluntariat i compromís ètic
  • Vida universitària
  • Personals
   • Autoconeixement i desenvolupament personal
   • Relacions interpersonals i socials
   • Adaptació i desenvolupament en equips de treball
   • Habilitat per a gestionar el futur i la innovació

A més, perquè els nostres estudiants puguen comunicar millor la seua diferència, a partir del pròxim curs es podran integrar digitalment als perfils de Linkedin, blog, portfolio, CV, web... els segells que mostren les competències adquirides gràcies a un badge digital. El Certificat de Competències CEU serà 100% digital i estarà a l'avantguarda de les certificacions en l'entorn digital.

Una mica més que el teu CV, el Certificat té valor per a aquells que saben que saber està bé, però que saber-fer, voler i poder, és millor.

Com obtenir el Certificat de Competències en 2 passos.

 • Ser estudiant de grau de la Universitat CEU Cardenal Herrera. El Certificat és exclusiu per als nostres estudiants.
 • Haver validat les competències. Per a açò, els estudiants hauran de participar en les activitats incloses en el Catàleg de competències de cada curs acadèmic, per exemple, Programa Accede, Campus Life, Voluntariat, pràctiques, idiomes, esports, ser delegat/a…en resum, ser actiu i fer una mica més que simplement estudiar i acudir a classe.

Emprendre és una actitud. A emprendre es pot aprendre.

T'acompanyem en el plantejament dels teus projectes i en el teu desenvolupament. T'ajudem en el seu llançament.

CEU Emprende treballa l'actitud emprenedora dels estudiants i antics alumnes. Abans fins i tot que puga plantejar-se un projecte empresarial, treballem la creativitat, el pensament, la innovació. I altres actituds i habilitats necessàries per aportar valor a les organitzacions i desenvolupar un projecte propi.

CEU Emprende forma i dóna suport als futurs emprenedors.

En la teua Facultat tens un Tutor d'emprenedoria, al qual pots dirigir-te.

 

Objectius

Els objectius d'CEU Emprèn són:

 • Desenvolupar i potenciar-la creativitat empresarial
 • Ajudar a madurar projectes personals
 • Adquirir competències i habilitats pròpies de l'emprenedor
 • Crear i posada en marxa d'un projecte empresarial real
 • Contactar amb experts i empresaris en actiu que assessorin els projectes

En resum incentivar l'esperit emprenedor en els estudiants.

Borsa d'ocupació i orientació professional

Inscriu-te a la Borsa d'Ocupació de la Universitat.

T'orientem a la redacció del teu CV, en la defensa de la teva candidatura en els processos de selecció. Demana hora a Sonia Cabañas

Les universitats som actors principals del progrés de la ciència i de la recerca que es desenvolupa en el nostre territori i, per tant, impulsores dels grans canvis socials i econòmics esdevinguts en les últimes dècades.

La generació de riquesa i de benestar social es vincula inexorablement a la capacitat de generar coneixement a través de la investigació de qualitat i de convertir-lo en tecnologia i utilitats per transferir-se eficaçment al teixit productiu.

Per això impulsem el treball d'investigadors consolidats i també col·laborem en la formació de joves investigadors mitjançant el Pla de Suport a l'Activitat Investigadora de la Universitat CEU Cardenal Herrera.

Organització

Secretaria del Vicerectorat

Secretaria del Vicerectorat
ext. 1198/1294
research@uchceu.es

OTRI (Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació)

Av. Seminario s/n . 46113 moncada
Tlf. 96 136 90 00/11 . Fax 96 139 52 72
research@uchceu.es

Comissió d'investigació i ètica

President de la Comissió d'Investigació

Excmo. Dr. D. Ignacio Pérez Roger
Vicerrector de Investigación


Dr. D. Juan Pardo Albiach

OTRI

Dña. Sara Marqués Saurí

Facultat de Dret, Empresa i Ciències Polítiques

lmo. Dr. D. Joaquín Marco Marco
Decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas

Dr. D. Leopoldo Juan García Ruiz
Director del Departamento de Derecho Privado y Disciplinas Jurídicas Básicas

Dra. Dña. Rosa García Vilardell
Director del Departamento de Derecho Público

Dr. D. Enrique Lluch Frechina
Director del Departamento de Economía y Empresa

Dr. D. Hugo Aznar Gómez
Director del Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología e Investigador

Dr. D. Gonzalo Rubio Irigoyen
Investigador Departamento de Economía y Empresa

Dra. Dña. Susana Sanz Caballero
Investigadora del Departamento de Derecho Público

Dr. D. Joaquín Marco Marco
Delegado de Facultad

Facultat d'Humanitats i Ciències de la Comunicació

Ilmo. Dr. D. Elías Durán Porras
Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación

Dr. D. Vicent F. García Perales
Director del Departamento de Humanidades

Dr. D. Jorge Pérez Llavador
Director del Departamento de Comunicación e Información Periodística

Dr. D. Santiago Maestro Cano
Director del Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Tecnología de la Información

Dra. Dña. María Pascual Segarra
Departamento de Ciencias de la Educación

Dr. D. Emilio Callado Estela
Investigador del Departamento de Humanidades

Facultat de Ciències de la Salut

Ilma. Sra. Dña. Alicia López Castellano
Decana Facultad de Ciencias de la Salud

Dra. Dña. Verónica Veses Jiménez
Directora del Departamento de Ciencias Biomédicas

Dra. Dña. Mª Eugenia González Rosende
Directora del Departamento de Farmacia

Dra. Dña. Elisa Lledó Feijó
Director del Departamento de Enfermería

Dr. D. Juan José Amer Cuenca
Director del Departamento de Fisioterapia

Dra. Dña. Mª del Mar Jovani Sancho
Director del Departamento de Odontología

Dr. Dº. Francisco Lisón Párraga
Director del Departamento de Medicina y Delegado de Facultad

Dra. Dª. Francisca García Fernández
Directora del Departamento de Cirugía

Dr. D. José Rafael Penadés Casanova
Investigadores del Departamento de Ciencias Biomédicas

Facultat de Veterinària

Ilmo. Dr. D. Santiago Vega García
Decano de la Facultad de Veterinaria

Dra. Dña. Mónica Rubio Zaragoza
Directora del Departamento de Medicina y Cirugía Animal

Dra. Dña. Mª Carmen López Mendoza
Directora del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Dr. D. José Terrado Vicente
Investigador del Departamento de Medicina y Cirugía Animal

Dra. Dña. Clara Marín Orenga
Delegada de Facultad

Escola Superior d'Ensenyaments Tècnics

Dra. Dña. Sara Barquero Pérez
Directora de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas y del Departamento Expresión Gráfica, Proyectos y Urbanismo

Dr. D. Fernando Sánchez López
Director del Departamento Ingeniería de la Edificación y Producción Industrial

Dr. D. Juan Pardo Albiach
Director del Departamento de Ciencias Físicas, Matemáticas y de la Computación

Dr. D. Nicolás Montés Sánchez
Delegado de la Escuela

Institut d'Innovació, Disseny i Tecnologia (IDIT)

Dr. D. Ricardo Merí de Maza
Directora IDIT

Institut de Disciplines Econòmiques, Ambientals i Socials (IDEES)

Dra. Dña. Mª Teresa Mercado Sáez
Directora IDEAS

Institut de Ciències Biomèdiques (ICB)

Dr. D. Juan Manuel Corpa Arenas
Director ICB

Instituts i càtedres d'investigació

Instituts de recerca
Icona

Institut de
Ciències Biomèdiques

Icona

Institut de Innovación,
Diseño y Tecnología

Càtedres d'investigació

Cátedra Fundación García Cugat

Càtedra Fundació
García Cugat

Cátedra english cathedra of Modern Oncology Research

Càtedra "English Cathedra
of Modern Oncology Research"

Grups i línies d'investigació

Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Veterinaria

Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas

Convocatories

Convocatorias Externas

Título Publicación Plazo Tipo Descargas
Beca de Colaboración del Ministerio de Educación Ministerio de Educación y Formación Profesional Ministerio de Educación Ministerio de Educación y Formación Profesional martes, 19 de septiembre de 2023 Becas Distribución por Departamentos Convocatoria 2023-2024 Extracto BOE Convocatoria 2023-2024
Marie Curie Becas Postdoctorales 2023 European Commision miércoles, 13 de septiembre de 2023 Convocatorias

CEU Descubre

En la societat actual, no és possible desenvolupar la ciència d'esquenes a la comunicació si es vol aconseguir una certa projecció social. Cada vegada més les Universitats i Centres de recerca –tant nacionals com internacionals– són conscients de la importància de transmetre la ciència a un públic ampli i aposten per plans de comunicació, a través dels quals no només ofereixen un servei, sinó que a més, incorporen un valor afegit: un valor de visibilitat i competitivitat en l'àmbit científic.

Des de l'any 2007, la Universitat CEU Cardenal Herrera porta impulsant la realització de sessions de Divulgació Científica on es posen en comú articles recentment publicats d'especial interés científic i de rellevància per a la societat. En aquesta ocasió, i després de la seua aprovació pel Vicerectorat d'Investigació i Relacions Internacionals, volem impulsar aquesta activitat, ara sota l'epígraf CEU-DESCUBRE.

Amb un nou enfocament respecte al que s'ha fet en anys anteriors, però amb un mateix objectiu: difondre entre el conjunt dels nostres estudiants

les activitats científiques que es realitzen dins d'aquesta Universitat, així com establir un canal de difusió de la ciència, a través de ponències d'interés general o específic per a les diferents titulacions.

El funcionament és molt senzill i dinàmic: setmanalment s'organitzaran xerrades d'investigació orientades a cadascuna de Titulacions de la Universitat.

D'aquesta manera pretenem consolidar aquesta iniciativa, incorporant-la al catàleg d'activitats curriculars de la Universitat així com potenciar a través d'ella l'intercanvi d'informació i generació de noves col·laboracions, no només entre els grups de recerca de la Universitat, sinó també amb grups externs per tal d'augmentar la capacitat investigadora de la Universitat i millorar la seua posició en els rànquing internacionals. Tot això per contribuir a elevar el bagatge de cultura científica de la ciutadania, servir per prestigiar l'activitat científica i de contribuir, des de l'àmbit universitari, que la ciència ocupi l'escalafó merescut entre la societat.

Informació i contacte