titulació administrativa Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
duració 7 mesos
s'impartix a
modalitat

Semipresencial

coordinador

General i València: Vicent F. Garcia Perales

Taxes Certificat de Capacitació

Consulta las tasas académicas de este Grado. La Fundación Universitaria San Pablo CEU es la institución educativa que más dinero destina en España a la inversión en becas y ayudas.

Presentació

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport va publicar l'Orden 17/2013, de 15 de abril, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana. Segons esta Orde, la Universitat CEU Cardenal Herrera, com a universitat valenciana, forma part de les institucions universitàries que estan facultades per a expedir els certificats de Capacitació de Valencià (CEEV) i d'Anglés (CEEI), així com també el Diploma de Mestre (DMV).

La CEU-UCH expedirà estes titulacions a les persones que acrediten la competència mínima exigida per a cadascuna (regulada per l'esmentada Orde: Valencià C1 per a CCEV / Valencià C2 per a DMV / Anglés B2 per a CCEI) i cursen una formació de crèdits de la Competència Professional (regulats per l'esmentada Orde: 24 per a CP CCEV i CP CCEI, i 32 per a CP DMV).

En este sentit, la CEU-UCH convoca el Pla de Formació Lingüística i Professional 2016-2017, que oferix diversos itineraris i condicions d'accés per obtindre els certificats corresponents, amb dos blocs bàsics: el curs de Competència Lingüística (que no han de cursar les persones que acrediten el nivell de llengua mínim) i el curs de Competència Professional (pròpiament dita "capacitació", que és obligatòria). Així doncs, en CCEV i DMV s'oferix l'itinerari CL+CP a les persones que no tenen la competència mínima exigida, mentre que en CCEI no s'oferix esta modalitat i totes les persones que vulguen fer la CP CCEI han d'estar en possessió del nivell Anglés B2.

Descàrregues

Requisits

Matrícula

Horaris

Dubtes