titulació administrativa Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
duració 7 mesos
s'impartix a
modalitat

Semipresencial

coordinador

Coordinador general: Vicent F. Garcia Perales
Coordinador Alfara: Adrià Castells Ferrando
Coordinadora Elx: Gloria García Blay
Coordinadora Castelló: Elena Amiguet Saiz

Taxes Certificat de Capacitació

Consulta les taxes acadèmiques d'aquest certificat. La Fundació Universitària San Pablo CEU és la institució educativa que més diners destina a Espanya a la inversió en beques i ajudes.

Presentació

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana va publicar l'Orden 17/2013, de 15 d'abril, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana. Segons esta Orde, la Universitat CEU Cardenal Herrera, com a universitat valenciana, forma part de les institucions universitàries que estan facultades per a expedir els certificats de Capacitació de Valencià (CEEV) i d'Anglés (CEEI), així com també el Diploma de Mestre (DMV).

La CEU UCH expedirà estes titulacions a les persones que acrediten la competència mínima exigida per a cadascuna (regulada per l'esmentada Orde: Valencià C1 per a CCEV / Valencià C2 per a DMV / Anglés B2 per a CCEI) i cursen una formació de crèdits de la Competència Professional (regulats per l'esmentada Orde: 24 per a CP CCEV i CP CCEI, i 32 per a CP DMV).

En este sentit, la CEU UCH convoca el Pla de Formació Lingüística i Professional 2017-2018, que oferix diversos itineraris i condicions d'accés per obtindre els certificats corresponents, amb dos blocs bàsics: el curs de Competència Lingüística (només per a valencià, que no han de cursar les persones que acrediten el nivell de llengua mínim, o siga, que tinguen el Mitjà o C1 per a CCEV o C2 per a DMV) i el curs de Competència Professional (pròpiament dita "capacitació", que és obligatòria per a tot l'alumnat). Així doncs, en CCEV i DMV s'oferix l'itinerari CL+CP a les persones que no tenen la competència mínima exigida, mentre que en CCEI no s'oferix esta modalitat i totes les persones que vulguen fer la CP CCEI han d'estar en possessió del nivell Anglés B2.

Descàrregues

Requisits

Admissió

Horaris

Dubtes