Servici d'Idiomes | CEU UCH

Conscients de la necessitat de conéixer un o més idiomes per a accedir al mercat laboral, el Servici d'Idiomes ofereix, tant als estudiants universitaris com a totes aquelles persones alienes a la UCH-CEU, la possibilitat de formar-se en els distints nivells d'idiomes que contempla el MCER (Marco Comú Europeu de Referència de les Llengües). Per a tal fi, hi ha una àmplia oferta de cursos d'anglés, francés, alemany, italià i xinés.

Així mateix, el Servici d'Idiomes s'encarrega de la realització de proves d'idiomes requerides per a distints fins: beca Erasmus, accés al Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyances d'Idiomes, Erasmus Pràctiques, mobilitat IP, etc.

Idiomes

Equip Docent

Consulta la llista de persones que componen el Servici d'Idiomes.

Al seu torn, en els diferents campus pots contactar amb:

VALÈNCIA

Alicia Mª Aranda Quesada
Edificio Luis Campos Górriz.
C/ Luis Vives, 1
46115 Alfara del Patriarca
Tel: 96 136 90 00 Ext: 2010

ELX

Ana Bella Muñoz Navarro
Despacho: número 1, 5ª planta
C/ Carmelitas, 3, 03203 Elche, Alicante
Tel: 96 542 64 86 Ext: 5139

CASTELLÓ

Anne Scharfenecker
C/ Grecia, 31. (Ciudad del transporte II) 12006 Castellón
Tel: 96 437 24 02 Ext: 65518

Acreditats

ACLES (Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior)

ACLES

Segons resolució de la Comissió d'Acreditació d'ACLES (Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior)de 26 de novembre del 2015, la CEU-UCH ha sigut acreditada per a realitzar exàmens de domini Anglés C1 , segons el model ACLES, per als anys 2016 i 2017, així com també per a l'expedició dels corresponents certificats amb segell CERTACLES. Este nivell se suma als ja reconeguts per als anys 2015 i 2016, Anglés B1 i Anglés B2.

Diploma d'espanyol com a llengua estrangera. Institut Cervantes

DELE

La Universitat CEU Cardenal Herrera ha sigut reconeguda per l'Instituto Cervantes com a centre examinador DELE (Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera).

LELE de l'Instituto Cervantes són els únics títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de l'idioma espanyol. Per això, són reconeguts internacionalment per empreses privades, cambres de comerç i sistemes d'ensenyança públics i privats.