Volem ajudar els jóvens, en esta universitat catòlica, a descobrir, seguir i comprometre's amb Jesucrist i el seu missatge perquè, transformats en hòmens nous, i integrant la seua fe i la seua vida, es convertisquen en protagonistes de la construcció de la Civilització de l'Amor.

Sacerdots

Capellà Major i Director de Pastoral
de la CEU-UCH (València)

D. José Francisco Castelló Colomer

Capellans (València)

D. Álvaro Martínez Soriano

D. Jaime Pellicer Duato

D. Luís Sánchez Ruíz

Capellà Seu Carmelites (Elx)

D. Santiago Estradera Gómez

Capellà Seu Reis Catòlics (Elx)

Capellà de la CEU-UCH (Castelló)

D. Pedro Segara Martínez