Secretaria General | CEU UCH

Secretaria General s'articula com a departament de gestió de totes les Facultats i Centres de la UCH, davall la dependència orgànica del Secretari General de la Universitat.

A manera de resum, es gestionen els següents processos academicoadministratius: matrícula de grau, postgrau, títols propis i doctorat; beques; emissió de certificats acadèmics; processos de reconeixement, revalidació i adaptació d'assignatures i/o crèdits; custòdia de l'expedient acadèmic de l'alumne; gestió i emissió de títols universitaris oficials i títols propis; registre general.

Campus València

Edificio Luis Campos Górriz
C/ Luis Vives, nº 1
46115 Alfara del Patriarca (Valencia)

96 136 90 15

Responsable Secretaria General

Javier García González

Tràmits i gestió d'alumnes. Registre

Pepi Teruel Ibañez

Unitat de Títols

Mari Colomina Vicens
Silvia Cerveró Albiñana

Certificats, Erasmus

Ana Cardo Lozano

Campus Elx

Campus Castelló

C/ Grecia 31
Ciudad del Transporte II
12006 Castelló

96 437 24 02 Ext. 65500