CEU Arte Logotipo Campus Life

CEU Arte és una iniciativa del Vicerectorat d'Alumnat i Extensió Universitària, que arreplega les inquietuds i realitats que de manera individual i grupal es desenvolupen des de fa temps. Des de l'any 2010, amb motiu de la realització del mural commemoratiu homenatge a les Víctimes del Terrorisme s'han anat desenvolupant activitats relacionades amb les arts plàstiques de diferent índole. En estes activitats ha sigut motor fonamental la figura de la professora Marusela Granell, de l'Escola Superior d'Ensenyances Tècniques, que ha sabut no sols compaginar la seua activitat artística amb la docent, sinó involucrar els alumnes en projectes artístics de gran nivell i envergadura.

CEU Arte

Així mateix, comptar amb un espai com el CEU Lab ha permés el desenrotllament d'obres de gran format, que per la seua complexitat i dimensions, requereixen un espai que permeta este tipus de projectes tan ambiciosos.

CEU Arte naix amb l'esperit d'integrar totes la persones de la Universitat interessades en el seu desenrotllament artístic, tant docents, com alumnes, personal de servici... tota aquell que veja en l'art i el desenvolupament creatiu un mitjà per a expressar-se, realitzar-se, i transmetre innombrables emocions i realitats. Des de l'Escola Superior d'Ensenyances Tècniques volem invitar la Universitat en el seu conjunt a acompanyar-nos en este nou projecte que pretén generar un espai per a compartir, desenvolupar-nos i abordar projectes artístics per a la societat en el seu conjunt.

Contacte

Escola Superior d'Ensenyances Tècniques
C/ San Bartolomé, nº 55
46115 Alfara del Patriarca

Coordinación de CEU Arte

Luisa Granell Campderá
Tel. 96 136 90 00 Ext. 63904

Campus Life

Què és CAMPUS LIFE?