CEU Teatre | Vida al campus | CEU UCH

CEU Teatro Logotipo Campus Life

CEU Teatro

Ens agrada el teatre pel seu caràcter formatiu, com a procés; i pel seu fi artístic, com a recurs expressiu i comunicatiu.

Volem funcionar com un nucli per a l'intercanvi entre les diferents disciplines que conflueixen en la posada en escena d'una obra teatral.

I també nodrir-nos i facilitar l'exercitació d'altres manifestacions artístiques o intel·lectuals, en principi no teatrals, però que a la fi esdevenen en indispensables i enriquidores per a l'acte escènic: televisió, ràdio, periodisme.

Volem ser un aula de formació per a uns, per a altres d'experimentació, i per a la totalitat, de creixement humà a través de l'art teatral.

Si estàs interessat en l'art de la interpretació, ací podràs iniciar-te i formar-te a través de tècniques de:

  • Presència escènica
  • Expressió corporal
  • Veu i dicció
  • Memorització

Possibilitats de col·laborar com a:

  • Guionista
  • Tècnic de So i Il·luminació
  • Realitzador Audiovisual
  • Dissenyador
  • Escenògraf
  • Maquillador

Principi artístic formatiu

S'incideix en el caràcter formatiu, com a procés; i en el fi artístic, com a recurs expressiu i comunicatiu.

CEU Teatro funciona com un nucli per a l'intercanvi entre les diferents disciplines que conflueixen en la posada en escena d'una obra teatral: literatura, música, dansa... Així mateix, es nodreix i facilita l'exercitació d'altres manifestacions artístiques o intel·lectuals..., en principi no teatrals, però que a la fi esdevenen en indispensables i enriquidores per a l'acte escènic: televisió, ràdio, periodisme. És un aula de formació per a uns, per a altres d'experimentació, i per a la totalitat, de creixement humà a través de l'art teatral.

Oferix la possibilitat d'exploració d'altres llenguatges i mitjans d'expressió a priori aliens a la seua carrera universitària, engrossint així el seu bagatge intel·lectual, i apropiant-se de noves eines per al futur acompliment de la seua labor professional.

Contacte

Edifici Luis Campos Górriz
C/ Lluis Vives, 1
46115 Alfara del Patriarca

Coordinació de CEU Teatro

Kety Betés
Tel. 96 136 90 00 Ext. 62320

Campus Life

Què és CAMPUS LIFE?