Política de privadesa en xarxes socials

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU informa als usuaris que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Youtube i Flickr, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i servicis.

Dades de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU:
G28423275
C/ Aracena 25, 28023, Madrid, ESPANYA
Núm. Registre de fundacions: 60
secretariageneral@ceu.es
http://www.uchceu.es

L'usuari disposa d'un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, mostrant així interés en la informació que es publicite en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir-ne la privadesa.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Estes dades només són utilitzats dins de la mateixa Xarxa Social i no són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vosté disposa i que poden ser exercitats davant FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, d'acord amb títol III LOPD i del RDLOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU haja realitzat o realitze, així com de la informació disponible sobre l'origen d'estes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Este dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat al fet que es modifiquen les dades que resulten ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobe sota el control de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU (per exemple, eliminar comentaris publicats en el mateix perfil). Normalment, este dret haurà d'exercir-lo davant la Xarxa Social.
 • Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del previst en altres lleis aplicables que determinen l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, dins del termini i en la forma escaient. Este dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es trobe unit.
 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament d'estes per part de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU. Com en el dret de cancel·lació, es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es trobe unit.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

 • Presentació d'un escrit dirigit a Secretaria General FUSP-CEU, adreça C/ Aracena núm. 25 - 28023 Madrid, o bé per correu electrònic lopd@ceu.es.
 • L'escrit remés pel titular de les dades que sol·licite l'exercici deurà complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s'admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s'acredite la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici que se sol·licita o informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tinga amb les seues dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer en concret, solament es facilitarà la informació d'este fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faça per escrit i se l'informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual ha d'enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
 • L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeta acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seues connexions, eliminar els continguts que deixen d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seues connexions; per a açò haurà d'accedir a la seua configuració de privadesa.

Publicacions

L'usuari, una vegada unit a la pàgina de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU , podrà publicar en esta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguen textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atempten o siguen susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decor, i/o que infringisquen, violen els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En estos casos, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seues publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seua privadesa.

Les imatges que puguen publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU però sí que romandran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seua pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitze per a açò la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li siga aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i servicis. En tot cas, si decideix tractar les seues dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU perquè també ells puguen gaudir de les promocions o estar informats de la seua activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privadesa de cadascuna de les Xarxes Socials:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb ft priv
YouTube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es
Google +: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy
Flickr: http://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/flickr/