Política de privadesa en xarxes socials | CEU UCH

Política de privadesa en xarxes socials

D'acord amb l'establit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, l’informem que les seues dades seran tractades sota la responsabilitat de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU (d'ara endavant, FUSP-CEU), que informa els usuaris que ha procedit a crear un perfil en la Xarxa Social Facebook, Twitter, LinkedIN, Youtube i Google + amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU:
G28423275
C/ Aracena 25, 28023, Madrid, ESPANYA
Núm. Registre de fundacions: 60
secretariageneral@ceu.es
https://www.uchceu.es

L'usuari disposa d'un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per FUSP-CEU, mostrant així interés en la informació que es publicite en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil. Així mateix, li indiquem que està prevista l'elaboració de perfils, a fi de conéixer els productes o serveis que més li puguen encaixar, així com la millor forma de comunicar-li'ls, segons les seues preferències o hàbits mostrats, i que siguen oferits per la nostra fundació o entitats vinculades a aquesta (*).

L'Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seua privadesa.

FUSP-CEU té accés i tracta aquella informació pública de l'Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporats a cap fitxer.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna, així com també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seua petició a la FUSP-CEU adreça c/ Tutor 35 (Madrid), o bé al correu electrònic dpd@ceu.es.

En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, que poden ser exercitats per vostè davant FUSP-CEU, d'acord amb el Capítol III del RGPD, ha de tenir en compte els següents aspectes:

 • Dret d'Accés: és el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal el tractament del qual haja dut a terme o duga a terme FUSP-CEU, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.
 • Dret de Rectificació: és el dret de l'afectat al fet que es modifiquen les dades que resulten ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobe sota el control de FUSP-CEU (per exemple, eliminar comentaris publicats en la mateixa pàgina, o imatges o continguts web on consten dades de caràcter personal de l'usuari).
 • Dret a la Limitació de tractament: és el dret al fet que es limiten les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinen l'obligatorietat de la conservació d’aquestes, dins del termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre de FUSP-CEU les dades personals que l'usuari li haja facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.
 • Dret d'Oposició: és el dret de l'usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part de FUSP-CEU.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits.

 • Presentació d'un escrit a l'adreça: c/ Tutor 35 (Madrid) o bé a través del correu electrònic: dpd@ceu.es.
 • L'escrit remés pel titular de les dades que sol·licite l'exercici deurà complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s'admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s'acredite la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici que se sol·licita o informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tinga amb les seues dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer en concret, solament la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faça per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual ha d'enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
 • L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeta acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil

FUSP-CEU realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l'Usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de FUSP-CEU.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'Usuari. L'Usuari sempre pot controlar les seues connexions, eliminar els continguts que deixen d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seues connexions; per a açò haurà d'accedir a la seua configuració de privadesa.

Publicacions

L'Usuari, una vegada unit a la pàgina de FUSP-CEU, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'Usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguen textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atempten o siguen susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decor, i/o que infringisquen, violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, FUSP-CEU es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'Usuari.

FUSP-CEU no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L'Usuari ha de tenir present que les seues publicacions seran conegudes pels altres Usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seua privadesa.

Les imatges que puguen publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de FUSP-CEU però si que romandran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions

FUSP-CEU es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'Usuari unit a la seua pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitze per a açò la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li siga aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de manera algun, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

FUSP-CEU utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seues dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de FUSP-CEU perquè també ells puguen gaudir de les promocions o estar informats de la seua activitat. A continuació detallem l'enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
YouTube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es
Google +: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/

(*) Institucions, Centres depenent i Fundacions CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación Católica de Propagandistas.