Tràmits acadèmics-administratius

Des del servei de Secretaria General es gestionen els següents processos academicoadministratius: matrícula de grau, postgrau, títols propis, beques, emissió de certificats acadèmics, processos de reconeixement, convalidació i adaptació d'assignatures i/o crèdits; custòdia de l'expedient acadèmic de l'alumne; gestió i emissió de títols universitaris oficials i títols propis; registre general, entre altres.

Campus València

Edifici Luis Campos Górriz
C/ Luis Vives, nº 1
46115 Alfara del Patriarca (València)

Dilluns a dijous: 9.30-13.30 h. / 16-18 h.
Divendres: 9.30-13.30 h. / 15-17 h.
Juliol i agost: 9.30-13.30 h.
El servei de Secretaria General estarà tancat durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, i dies festius
Consulte el calendari acadèmic

96 136 90 15

Tràmits de matrícula i gestió de l'expedient de l'alumne

secretariageneralvalencia@uchceu.es

Petició de certificats oficials de notes

Certificats

Petició de títols

Títols

Beques

becas@uchceu.es

Petició de programes/guies docents

programas@uchceu.es

Convalidació o reconeixement de crèdits

secretariageneralvalencia@uchceu.es

Trasllats

traslados@uchceu.es

Baixes

bajas@uchceu.es

Tauler Virtual

Videotrucada

Campus Elx

Plaza Reyes Católicos, 19
03204 Elche (Alacant)

Dilluns a dijous: 9.30-14 h. / 16-18 h.
Divendres: 9.30-14 h.
Juliol i agost: 9.30-13.30 h.
El servei de Secretaria General estarà tancat durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, i dies festius
Consulte el calendari acadèmic

96 542 64 86

Tràmits de matrícula i gestió de l'expedient de l'alumne

secretariageneralelche@uchceu.es

Petició de certificats oficials de notes

Certificados

Petició de títols

Títols

Beques

becas@uchceu.es
becas_elche@uchceu.es

Postgraus - Elx

postgrados_elche@uchceu.es

Convalidació o reconeixement de crèdits

secretariageneralelche@uchceu.es

Trasllats

secretariageneralelche@uchceu.es

Baixes

secretariageneralelche@uchceu.es

Tauler Virtual

Videotrucada

Campus Castelló

C/ Grecia 31
Ciudad del Transporte II
12006 Castellón

Dilluns a dijous: 9-14 h. / 15-18 h.
Divendres: 8-14h.
Juliol i agost: 9.30-13.30 h.
El servei de Secretaria General estarà tancat durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, i dies festius
Consulte el calendari acadèmic

96 437 24 02

Tràmits de matrícula i gestió de l'expedient de l'alumne

secretariageneralcastellon@uchceu.es

Petició de certificats oficials de notes

Certificados

Petició de títols

Títols

Beques

becas@uchceu.es

Convalidació o reconeixement de crèdits

secretariageneralcastellon@uchceu.es

Trasllats

secretariageneralcastellon@uchceu.es

Baixes

bajascastellon@uchceu.es

Tauler Virtual

Videotrucada

Tràmits econòmics

Des del servei d'Administració d'Alumnes es gestiona el procés econòmic de les matrícules d'alumnes. A més, l'emissió de rebuts, certificats econòmics, sol·licitud de factures, sol·licitud de l’assegurança de continuïtat d'estudis i gestió de processos de canvis de dades bancàries, entre altres. Referent a això, és important que l'alumne conega la normativa administrativoeconòmica del centre.

Campus València

Edifici Rectorado
C/ Assegadors, 2
46115 Alfara del Patriarca (València)

Dilluns a dijous de 8:30 - 14 h/15:00 a 18:00
Divendres de 8:30 - 15 h

96 136 90 29

Campus Elx

Plaza Reyes Católicos, 19
03204 Elche (Alacant)

Dilluns, dimecres i divendres de 9 – 14 h.
Dimarts i dijous de 9 a 14 h / 16 a 18 h

96 542 64 86

Campus Castelló

Calle Grecia, nº 31
12006 - Castellón

Dilluns a dijous de 9 a 14 h. / 15 a 18h
Divendres de 9 a 14 h